Board logo

标题: 任正松 [打印本页]

作者: 菜菜    时间: 2013-7-30 19:36     标题: 任正松

向导中最淳朴的一个,平时没有活动的时候,勤勤恳恳在家干活。而每次活动都是做得最多,说得最少的一个。学过的东西也是过目不忘。得到很多队员的认可。
持有四川高山协作证,领队证
欢迎关注新浪微博:哈巴雪山向导任正松

97bc6b90xc608b6a14ad9&690.jpg
2013-7-30 19:36
QQ图片20140715134204.jpg
2014-7-15 13:44
IMG_20140714_172854.jpg
2014-7-14 17:48


图片附件: 97bc6b90xc608b6a14ad9&690.jpg (2013-7-30 19:36, 109.16 KB) / 下载次数 192
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=9235&k=2db86438f4b28d2179a427ab74187924&t=1594750627&sid=tDZAz3图片附件: IMG_20140714_172854.jpg (2014-7-14 17:48, 92.25 KB) / 下载次数 173
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=10091&k=a50b7cd1128cdeebddd2f5838cb0b582&t=1594750627&sid=tDZAz3图片附件: QQ图片20140715134204.jpg (2014-7-15 13:44, 107.34 KB) / 下载次数 173
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=10094&k=54375970c5a87af3d83624c965bcb7c0&t=1594750627&sid=tDZAz3


欢迎光临 云南走南闯北户外运动 (http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/) Powered by Discuz! 7.2