Board logo

标题: 任正松 [打印本页]

作者: 菜菜    时间: 2013-7-30 19:36     标题: 任正松

向导中最淳朴的一个,平时没有活动的时候,勤勤恳恳在家干活。而每次活动都是做得最多,说得最少的一个。学过的东西也是过目不忘。得到很多队员的认可。
持有四川高山协作证,领队证
欢迎关注新浪微博:哈巴雪山向导任正松

97bc6b90xc608b6a14ad9&690.jpg
2013-7-30 19:36
QQ图片20140715134204.jpg
2014-7-15 13:44
IMG_20140714_172854.jpg
2014-7-14 17:48


图片附件: 97bc6b90xc608b6a14ad9&690.jpg (2013-7-30 19:36, 109.16 KB) / 下载次数 133
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=9235&k=bd52ce482730d0c745247f052223e905&t=1575884167&sid=5UDQqb图片附件: IMG_20140714_172854.jpg (2014-7-14 17:48, 92.25 KB) / 下载次数 117
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=10091&k=8be341fb6aa6ee4e70c0114a7f9f9c28&t=1575884167&sid=5UDQqb图片附件: QQ图片20140715134204.jpg (2014-7-15 13:44, 107.34 KB) / 下载次数 117
http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/attachment.php?aid=10094&k=28ddd56e5ae16e709173df068e49d423&t=1575884167&sid=5UDQqb


欢迎光临 云南走南闯北户外运动 (http://www.habahill.com/bbs_utf8/upload/) Powered by Discuz! 7.2